Eksamensoppsummering med illustrasjoner 1) Aksjonspotensialet 2) Synapser 3) Syn 4) Hørsel 5) Hukommelse og læring 6) Sinnslidelse 7) Psykofarmakologi 8) Søvn

Forhåndsvisning

6 av totalt 51 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning