Dokumentet er knyttet til kurset Bedriftsøkonomisk analyse (BØK3422), og inneholder alle 8 obligatoriske arbeidskrav i kurset med komplett løsningsforslag og formler. Arbeidskravene er fra året H-2018, men kan brukes hvert år i og med at pensum er det samme, og den eneste endringen er bruk av "nye" tall.

Forhåndsvisning

6 av totalt 43 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning