Formelark som er en god hjelp i faget, både til arbeidskrav og eksamen. Det er også eksempler på noen av kategoriene for å lage en lettere forståelse for formelen

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning