Dette dokumentet inneholder min besvarelse av eksamen del 1 (midtsemester eksamen). I besvarelsen har jeg skrevet om ressursbasert teori for konkurransefortrinn, målekort og strategikart.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning