Utfyllende og enkel forklaring på hovedtemaene innenfor balansert målstyring. Skrevet meg egne ord, og forklarer sammenhenger mellom de forskjellige teoriene. Var til stor hjelp for meg under midtsemestereksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning