BØK3551 - Praktisk øk. & virks.styring hjemmeeksamen eksamensbesvarelse vår 2020. Karakter B.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning