Oppdatering 06.05.18: Oppdatert dokumentet med noen formler som manglet. ___ Formelarket er laget med utgangspunkt i tidligere eksamener, Power Points, tilleggsnotater og pensumbok – Og inneholder det mest relevante for eksamen i BØK3551. Legg også merke til at dokumentet inneholder enkelte formler fra Bedriftsøkonomi 1. året, som er relevante i dette faget. ___ Formelark i BØK3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring for Markedsføring på BI, våren 2018

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning