Dette dokumentet omhandler Autovision-caset i faget BØK3651 – Strategisk økonomistyring. Her får du forklaringer, utregning av nøkkeltall i case, samt relevante oppgaver med løsningsforslag og forklaringer. Dokumentet er ment for å gi bedre forståelse for caset, og gjøre deg bedre forberedt til de oppgavene du kan få på eksamen som relaterer seg til caset. Lykke til 🙂

Forhåndsvisning

6 av totalt 35 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning