Dokumentet inneholder en samling av alle utdelte arbeidsoppgaver, samt tidligere eksamensoppgaver. De er svært eksamensrelevante, da de ofte blir gjenbrukt over flere år.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning