Sammendrag av pensum til BUS400N. Brukte dette dokumentet svært aktivt i mine eksamensforberedelser, der alt ble pugget og brukt på eksamen. Dette resulterte i en A på eksamen.

Forhåndsvisning

4 av totalt 28 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning