En A-besvarelse i BUS442 på eksamen Høsten 2021 med tilhørende eksamenssett. Jeg var en av to som fikk karakteren A på denne eksamenen. Fordelingen var som følger: A: 2 B: 11 C: 7 D: 2 E: 0 F: 0

Forhåndsvisning

4 av totalt 23 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning