Denne eksamensbesvarelsen i kurset BUS446 Sustainable Business Models består av 21 sider. Eksamen ble gjennomført høsten 2020 og resulterte i karakteren A.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning