I denne filen finner dere min A-besvarelse i BUS446 - Sustainable Business Models Høsten 2019 med sensors vurderinger/begrunnelse for oppnådd karakter (denne finner du på side 1 av PDFen). Jeg anvender pensum flittig i min besvarelse. Dette innebærer i hovedsak momenter fra relevante artikler tilknyttet pensum, men også noe fra boken som dekker det mer generelle i kurset. Den teoretiske styrken ligger i all hovedsak i forståelsen og anvendelsen av teorien som presenteres fra artiklene.

Jeg

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning