Eksamensbesvarelse i BUS446 Sustainable Business Models fra høsten 2018. Karakter A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning