A-besvarelse fra digital hjemmeeksamen i BUS446 Sustainable Business Models høsten 2020.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning