Dette dokumentet inneholder svar på de fire dilemmatreningene som ble holdt i kurset BUS452 Corruption - Incentives, Disclosure and Liability våren 2019. Svarene baserer seg på gjennomgangen i timene, samt ytterligere egetarbeid. Dokumentet er skrevet på engelsk, da dette er språket som kurset holdes på. Dilemmatreningene er svært nyttig til eksamensforberedelsene. En del av eksamen vil være casebasert, og da gir dilemmaene verdifull innsikt i hvordan man kan løse korrupsjonscase. Det

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning