Caseløsning for eksamenscase i MET3590, høst 2022 (eksamen 07.12.2022). I dette dokumentet finner du forklaringer til oppgavene som løses, sammen med kommandoer og resultater fra Stata. Dette er trettende semester jeg produserer caseløsning i dette faget, og de har foreløpig vært helt uten feil. Likevel anbefaler jeg, som alltid, at løsningen brukes som en veiledning til å produsere en egen løsning. Helt til slutt i dokumentet finner du en oversikt over hvordan du kan lese av verdiene fra Stata.

Forhåndsvisning

4 av totalt 26 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning