Hei 🙂 Dette er en komplett løsning av casen i MET3590 som er gitt til eksamen vår 2017. Oppgavene er løst via Stata og beskrevet med teori fra læreboken eller gode kilder fra internett. Det anbefales å forstå resulatetene og hva tallene betyr. Jeg har gjort mitt beste for å hjelpe dere med dette, men forstår dere ikke tallene/resultatene anbefales det å gjøre ytterligere research. Som nevnt på førsteside har foreleseren gjennom arbeidskrav utfordret mye gjennom forståelse og mindre

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning