Dette er en A-besvarelse i faget ledertrening, personlig utvikling og coaching. Særlig fokus på selvledelse, syvtrinnsmodellen og andre relevante fagbegrep.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning