Detaljerte notater med modeller, fra Tall og tanke 2, QED og diverse kompendium. Å lese på dette ga A på eksamen. Inneholder: Modellering, brøk, algebra, forhold og proporsjonalitet, funksjoner, sannsynlighet, geometri,

Forhåndsvisning

6 av totalt 35 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning