En gjennomgående grundig eksamensbesvarelse i kurset Digital transformasjon og Innovasjon. Besvarelsen inneholder analyse av tjeneste, innovasjonsstrategi, tactics og customer journey map.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning