Dokumentet gir en oversikt over relevante og sentrale dommer innenfor kurset Kontraktsrett II. Domslisten er delt inn i de 10 hovedtemaene avtaletolkning, utfylling med bakgrunnsretten, lovvalg, kontraktsbrudd, misligholdsbeføyelser, bortfall av misligholdsbeføyelser, internasjonale kommersielle kjøp, internasjonale forbrukerkjøp, kontraktsrevisjon og direktekrav. Under disse temaene blir relevante dommer presentert med et kort utdrag fra faktum og relevante uttalelser fra Høyesterett, samt

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 41 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning