Dette er en domssamling for faget JUS131 fra høsten 2018. Dokumentet inneholder ganske grundige fremstillinger av dommer som var sentrale i faget og noen fler. Det står oppsummeringer av faktum, hvordan Høyesterett angrep problemstillingene, og hvordan dommene kan brukes i praktikumsoppgaver. I noen dommer er det også skrevet kommentarer som kursansvarlig kom med i forelesninger. Dokumentet egner seg derfor både godt til eksamensforberedelse, og for å få et raskt overblikk underveis i faget.

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 35 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning