Fullstendig A-besvarelse i ECON130, Makroøkonomi.
Oppgave 1 veier 70% og drøfter hvordan en rentesetting påvirker økonomien. Renteendingen analyseres gjennom IS-PP-PK modellen for lukket økonomi og inflasjonsmål. Videre brukes samme modell for å analysere et positivt kostnadssjokk i økonomien. Avslutningsvis av oppgaven brukes modellen igjen for analysere effekten av finanspolitikk under COVID-19 påvirkning på konjunkturene i økonomien.

Oppgave 2 (15%) går inn på boligmarkedet

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 25 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning