Dokumentet løser sentrale spørsmål fra tidligere eksamensoppgaver. Her er det trukket frem spørsmål som man ser kommer ofte.

Dokumentet går grundig gjennom realvalutakurs og kjøpekraftsparitet. Det blir brukt egne eksempler knyttet til ligningene. Drøftingene er gode og kan være nyttig for egne besvarelser.

Dokumentet går også grundig gjennom fast og flytende valutakurs. Her blir fordeler og ulemper med de ulike valutakursene satt opp mot hverandre.

I tillegg har

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 22 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning