Eksamen våren 2021 i BØK3551 - Praktisk økonomi og virksomhetsstyring, B-besvarelse.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning