Svarer på følgende oppgavetekst i exphil: "Redegjør for antatte forskjeller mellom mannlig og kvinnelig orientering i etikken, med vekt på Carol Gilligans undersøkelser slik de fremstilles i Friedmans artikkel. Hvis det er slike forskjeller, drøft om det vil innebære en moralsk relativisme basert på kjønnsmessige forskjeller." Fikk C.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning