Eksamen i BBV2008, Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekst. Skriftlig skoleeksamen. Karakter A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning