Eksamensbesvarelse i sosial og personlighetspsykologi, fagkode 112. Karakter C. To langsvarsoppgaver i sosialpsykologi og to langsvarsoppgaver i personlighetspsykologi.

Oppgaveteksten i sosialpsykologi:
1. Gjør rede for hvordan atferd kan etablere eller endre en holdning.
2. Gjør rede for hvordan andres tilstedeværelse, og det å være del av en gruppe, påvirker våre prestasjoner på ulike oppgaver. Hvordan kan det å være del av en gruppe få oss til å gjøre

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning