Eksamensoppgave fra UiO Jus1111 fra høsten 2018. Besvarelsen fikk karakteren B. Oppgaveteksten vedlegger i dokumentet.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning