Dette er min besvarelse på følgende oppgave: "Siden 1970-tallet har mange teoretikere innenfor postkolonial feminisme kritisert feminismen for å være hvit, middelklasse og vestlig. Ta utgangspunkt i to slike kritikker og drøft disse opp mot hverandre og andre tekster på pensum, og forklar hvordan de utfordrer vestlig feminisme." Hovedsakelig skriver jeg om Oyeronke Oyewumi og Uma Narayan. Jeg fikk B på denne oppgaven.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning