B-besvarelse i PROPSY302-Utviklingspsykologi fra høsten 2019. Oppgaver: - "Beskriv Sapir-Whorf hypotesen og diskuter dens empiriske grunnlag og nåværende status blant forskere." - "Hva er de 5C-ene av positiv ungdomsutvikling? Skisser noen interne og eksterne utviklingsressurser og drøft hvordan disse ressursene kan være med å fremme positiv ungdomsutvikling."

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning