A-besvarelse i PSYK106 Personalpsykologi fra eksamen ved UIB vår 2021
Dokumentet besvarer følgende oppgaver:
- Hva er det typiske innholdet i en god seleksjons- og rekrutteringsprosess? Drøft hva som er viktig i slike prosesser for henholdsvis den enkelte søker og for den aktuelle virksomhet.
- Hva forstår vi med begrepet gjennomtrekk (turnover)? Gjør rede for virkemidler innenfor et motivasjonspsykologisk perspektiv som arbeidsgiver kan gjøre seg nytte av for å beholde

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning