Dokumentet er en eksamensbesvarelse fra vår 2021 i SOS-1001 individ og samfunn. Eksamen var over 2 uker. Besvarelsen fikk karakter A. Eksamen hadde 2 oppgaver. Oppgave 1 gikk ut på å besvare 5 ulike teorier/begreper hvor det skulle velges 4/5. I oppgave 1 besvarte jeg følgende oppgaver; Hva er sosial integrasjon? Hva er teori? Hva er en velferdsstat? Hva er en institusjon?

Oppgave 2 var en langsvarsoppgave hvor jeg valgte det norske klassesamfunnet med problemstillingen "Er Norge er

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 19 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning