Eksamensbesvarelse fra UiO JUS2111 statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter vurdert til en B våren 2018. Sensor mente den vippet mellom A og B.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning