Eksamensbesvarelse i emnet BØA112 Organisasjon og ledelse. Hjemmeeksamen på 4 timer.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning