Bestått eksamensbesvarelse i BUS134B Excel i økonomisk virksomhetsstyring (7,5 studiepoeng) ved NMBU våren 2022

Forhåndsvisning