Eksamensoppgave i faget ELE3725 - Prosjektledelse våren 2020. (Hjemmeeksamen) Fikk karakteren A

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning