Eksamensbesvarelse i faget Reklame og testing som ble tildelt karakteren A, våren 2018.

Forhåndsvisning

6 av totalt 52 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning