Oppgaven ble vurdert til en sterk B i faget jus3111 våren 2019. Manglene i oppgaven knytter seg til kausjonsspørsmålet, og på dette punktet bør leseren supplere med andre kilder. Ellers var oppgaven ifølge sensor svært god, og holdt gjennomgående et svært høyt nivå. Selv om det er opplyst at oppgaven består av 11 sider, er det kun 7 av sidene som er eksamensbesvarelser. De resterende sidene består av kandidatnummer og selve eksamensoppgaven.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning