Eksamensbesvarelse i det nettbaserte emne INN201-B -Økonomistyring (7,5 studiepoeng ) i graden https://www.nmbu.no/emne/INN200