Vår 2019 eksamensbesvarelse for SPÅ 29011 Business Communication – culture and ethics med karakter B. Valgte oppgave A i både section 1 og 2.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning