Eksamensbesvarelse med karakter A fra Vår 2019 semesteret ved UiB. Oppgaven tar for seg oppgavene: Med basis i teorier og modeller for ledelse, gjør rede for ulike former for ledelse og drøft sammenheng med resultater (utfall) for medarbeidere og organisasjonen & Gjør rede for begrepet destruktiv ledelse og drøft i hvilken grad personlighet kan bidra til å forklare destruktive former for ledelse.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning