Eksamensbesvarelse i ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Oppgaven tar for seg den eksterne og interne kommunikasjonen under havariet av KNM "Helge Ingstad". Karakter B.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning