Eksamensbesvarelse PSYK106 fra våren 2017. Besvarelsen fikk karakter A, og tar for seg følgende oppgaver:

1. Hva forstår vi med begrepet gjennomtrekk (turnover)? Gjøre rede for virkemidler innenfor et motivasjonspsykologisk perspektiv som arbeidsgiver kan gjøre seg nytte av for å beholde arbeidstakere.

2. Forklar hva som menes med ”sosialisering av unge til arbeidslivet”. Drøft individuelle og kontekstuelle faktorer som kan påvirke utfallet av sosialisering til arbeidslivet

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning