Eksamensoppgaven ble vurdert til karakteren A våren 2019. Oppgaven viser hvordan man skal trekke inn de generelle teoriene som er lært i pensum på konkrete problemstillinger.

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning