Eksamensnotater til den kvalitative delen i PSYK202 metode. Inkluderer notater om de ulike tilnærmingene i kvalitativ metode: etnografi, fenomenologi, grounded theory og diskursanalyse. Disse notatene ble skrevet under øving til eksamen, som jeg fikk en A på. Hjelper særlig om du trenger en oversikt over de ulike tilnærmingene med de viktigste punktene.

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning