Dette er notater om den kvantitative delen av PSYK202, metode faget. Disse notatene er skrevet etter læringsmålene i faget året 2020 (vår). Og disse notatene ble brukt da jeg øvde på min eksamen og fikk karakteren A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning