Eksamensbesvarelse i PSY2016/PSYPRO4316 fra høsten 2018 som fikk karakter B.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning