Eksamensoppgave i kognitiv psykologi 2 (PSY2012/PSYPRO4312) fra høsten 2017. Ingen eksamenskaraktere, kun bestått/ikke bestått. Oppgaven fikk bestått.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning